Aliupseeriksi?

Puolustusvoimissa pärjäävät sekä menestyvät ne yksilöt, jotka tekevät aina parhaansa mukisematta olosuhteista. Puolustusvoimat kuitenkin myös kannustavat ja palkitsevat niitä jotka haluavat mennä yli siitä mistä aita on korkein. Näin ollen motivoituneet jo asevelvollisuuden suorittaneet tulevaisuuden johtajien pitäisi harkita ehdottomasti aliupseerin urapolkua.

Mikä ja kuka on aliupseeri? Sotilaiden ja upseerien välille sijoittuvaa sotilasjohtajaa kutsutaan aliupseeriksi. Asemassa kohtaat erittäin mielenkiintoisia ja ennen kaikkea haasteellisia tehtäviä missä vastuunkanto on kaiken a ja o. Ja koska aliupseerit työskentelevät monissa eri puolustushaaroissa, aliupseereiden tehtävänannot ovat erilaiset. Mutta nyrkkisääntönä voi pitää tehtäväantoja joihin vaaditaan ammatti- tai opistotasoinen koulutus.

Esimerkiksi kouluttajan, järjestelmäasiantuntijan, merivalvonnan sekä kuljetus, logistiikka ja huoltoalan tehtävissä aliupseerien kokemuksesta on paljon hyötyä. Aliupseeriksi pääsyyn vaaditaan tiettyjä kelpoisuusominaisuuksia. Ainoastaan Suomen kansalaiset, jotka ovat suorittaneet tai suorittavat hakemusta tehtäessä asepalveluksen. Myös nuhteeton tausta sekä palvelusajan menestys lasketaan osaksi vaatimuskriteereitä. Luonnollisesti vahvat fyysiset sekä henkiset valmiudet on oltava kunnossa.

Aliupseerien sotilasarvot ovat: sotilasmestari, ylivääpeli, vääpeli, ylikersantti, upseerikokelas, kersantti, upseerioppilas, alikersantti ja sotilasammattihenkilö. Kaikissa sotilasarvoissa aikaisempi (työ/koulutus)kokemus lasketaan eduksi jonka avulla hakuprosessissa pääsee vahvasti eteenpäin. Aliupseerina voi toimia enintään 15 vuotta ja työhön liittyvät etuudet sekä palkkaus ovat valtakunnallisella tasolla erinomaiset.

Liity siis jo yli 2500:n aliupseerin joukkoon tekemään työtä jolla on merkitystä.

About