B-Palveluskelpoisuus

Suomen puolustusvoimat määrittelevät jokaisen palvelusvelvollisen kelpoisuuden joka mittaa varusmiehen kykenevyyden armeijassa. Kelpoisuus määritellään lääkärintarkastuksessa ennen kutsuntoja. Kykeneväisyydestä riippuen päätetään mihin tehtäviin alokas sijoitetaan tai mikäli alokas kykenee suoriutumaan asevelvollisuudesta.

Puolustusvoimien kelpoisuusluokat määritellään seuraavanlaisesti:

A- täysin terve
B(1&2)- vähäinen tai suuri este
C- vapautus rauhanajan palveluksesta
D- vapautus sekä sodan- että rauhanajan palveluksesta (luokitusta ei enää käytetä)
E- väliaikainen vapautus palveluksesta
T- kutsuntalautakunnan päätös vapauttaa asevelvollinen rauhanajan palveluksesta

B-palveluskelpoinen siis jaotellaan kahteen osaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä että B-luokan alokkaat eivät osallistu täysipainotteisesti aktiviteetteihin joissa heidän este haittaa omaa tai ryhmän suoriutumista. Este voi olla sekä fyysinen että henkinen. Esimerkiksi astmaatikot eivät välttämättä ota osaa aktiviteetteihin joissa astmakohtauksen riski kasvaa. Aikoinaan huono näkö saattoi merkitä B-palveluskelpoisuutta, mutta nykyään silmälasien myötä heikkonäköisyyttä ei lasketa esteeksi.

Käytännössä B-palveluskelpoiset työskentelevät esimerkiksi kirjureina, varastomiehinä, ase-tavarahuoltomiehinä sekä muissa varuskunnan ylläpitotehtävissä. Toki B-kelpoisuus ei tarkoita sitä etteikö itse voisi vapaaehtoisesti osallistua komppanian tehtäviin tai hakea esimerkiksi Spol- tai AUK-koulutukseen. Kaikki riippuu asenteesta ja ennen kaikkea halukkuudesta.

Toisin sanoen B-palveluskelpoisuus ei ole suora alentaminen tai pääsylippu lorvailemaan kasarmeille. Mainittakoon, että huono fyysinen kunto ei ole este, vaan mahdollisuus kehittää itseään muiden joukossa. Kerro siis lääkärintarkastuksessa totuus ja ainoastaan totuus. Täten palvelusajastasi on sinulle enemmän hyötyä.

About