Sissiradisti – Radikaalia tiedustelua

Mikä ihmeen sissiradisti? Väitettävästi Suomen puolustusvoimien uuvuttavin ja haastavin koulutus annetaan sissiradisteille, jotka erikoistuvat yhden palvelusvuoden aikana viestintään ja tiedusteluun. Sissiradistit lähetetään sodanaikana suhteellisen kauas tiedustelemaan ja taistelemaan.

Varusmieskoulutuksen aikana sissiradistit kehittävät viestintätaitojen lisäksi myös sissi- ja tiedustelutaitoja joiden avulla hallitaan esimerkiksi sabotaasi- ja räjäytystaidot. Ainutlaatuisena erikoistaitona voi pitää niin sanottua ”sähkötystä” jonka hallitseminen vaatii paljon aikaa ja keskittymistä. Morse-koodin aakkosilla toimiva sähkötys estää vihollisten jäljitys ja nauhoittamistarkoitukset. Näin ollen sissiradisti toimii saumattomasti yhteistyössä esimerkiksi panssari- ja tiedustelukomppanian kanssa.

Käytännössä sissiradistit liikkuvat vihollisen etulinjan takana keräten tietoa sekä sabotoimalla vihollisen strategisesti tärkeitä kohteita hidastaen vihollisen etenemistä. Huomatuksi jääminen johtaa melko valitettavaan tulokseen ja tästä johtuen radisteja koulutetaan myös sisseiksi. Vaativissa olosuhteissa työskentely vaatii suurenmoisia erämiestaitoja. Lyhyet yöunet ja painavan rinkan kantaminen haastavassa maastossa vaatiikin tunnollista kuntoharjoittelua palveluksen ajan. Samaa pätee myös sähkötyksen suhteen, jota usein harjoitellaan silloin kun muut ovat vapaalla.

Onkin siis sanomattakin selvää, että sissiradistiksi pääseminen ei ole helppoa. Suhteellisen vaativien kuntotestien ja haastattelujen lisäksi hakijoilta odotetaan rytmitajua ja sähkö-, sekä radiotekniikan tuntemusta. Tästä syystä suuresta hakijamäärästä koulutukseen kelpuutetaan yleensä alle 20 sotilasta. Mutta kokemus on erittäin palkitseva sillä itsensä ylittäminen joka ikinen päivä heijastuu myös palvelusajan jälkeiseen siviili- ja työelämään.

About