Sotilaspoliisi eli spolle

Sotilaskohteiden turvallisuusvalvonta, järjestyksen ylläpito, virka-aputehtävät ja vaarallisten henkilöiden kiinniotto kuuluvat Suomen puolustusvoimien sotilaspoliisin tehtäviin. Sotilaspoliisin roolitus voidaan jakaa yksinkertaistettuna kahteen osaan: normaali- ja poikkeusolojen valvontaan.

Normaaliolojen vallitessa sotilaspoliisien prioriteetti on järjestyksen ylläpito sotilasalueilla. Vaikka sotilaspoliisin valtuudet muistuttavat paljon virkapoliisien ja sotilaiden valtuuksia, normaalioloissa sotilaspoliiseilla ei ole lain mukaisesti identtisiä valtuuksia kuin esimerkiksi poliisilla. Tämä tarkoittaa sitä, että sotilaspoliisien toimivalta päättyy sotilasalueille.

Poikkeusolojen aikana sotilaspoliisien valtuudet sekä samalla tehtävät kasvavat. Seuranta-, valvonta-, tarkkailu-, tuhoamis-, etsintä- ja kiinniotto tehtävät kuuluvat sotilaspoliiseille. Näin ollen sotilaspoliisit käyvät läpi lähes kaikki puolustusvoimien osastot tarkoittaen sitä että palvelusaika on vähintään 9 kuukautta. Käytännön asioiden kouluttamisen lisäksi, sotilaspoliisit opiskelevat myös mm. lakiasioita, oikeudenhoitoa sekä psykologiaa. Halukkaat voivat myös osallistua sotilaskoiran koulutukseen mikäli karvaturrit ovat lähellä sydäntä.

Sotilaspoliisin vaatimukset perustuvat pääosin motivaation sekä fyysiseen kuntoon. Fyysiset testit osoittavat parhaiten sillä Cooper- juoksutestin tuloksen pitää usein olla 3000 metriä sekä lihaskunnon on oltava vähintään tyydyttävä. Sotilaspoliisien yksi kehutuimmista harjoittelumenetelmistä on sissi sotilaiden kiinniotto. Koska sissi sotilaat ovat tiedustelun ja viestinnän ammattilaisia, heidän löytäminen ja ”vangitseminen” tuo komppanialle suurta kunniaa.

Sotilaspoliisin ”natsoilla” voi hakeutua palvelusajan päätyttyä välittömästi esimerkiksi vartiointi- ja järjestyksenvalvonta alalle. Tämän lisäksi mikäli poliisikoulu opinnot kiinnostavat tulevaisuudessa, sotilaspoliisin arvo edesauttaa suuresti hakuprosessissa.

About